“Ψηφιακό Βήμα” Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για e-Shop & e-Business

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στα πλαίσια της δράσης “Ψηφιακό Βήμα” που στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της λειτουργίας των εταιρειών με την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών.

 

Ψηφιακό Βήμα Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για e-Shop & e-Business

 

Πιο συγκεκριμένα η δράση χρηματοδοτεί τις ακόλουθες (επιλέξιμες) δαπάνες:

 1. Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Καταστήματος (κατασκευή ή αναβάθμιση e-Shop) με τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες - χαρακτηριστικά:

  • Δύο τουλάχιστον γλώσσες

  • Μobile responsive

  • Παραγγελιοληψία, αποθέματα και ηλεκτρονικές πληρωμές

 

 1. Προμήθεια και παραμετροποίηση Λογισμικού

  • Λογισμικό παραγγελιοληψίας, τιμολόγησης και διαχείρισης αποθεμάτων

  • Συστήματα διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) και ηλεκτρονικών πληρωμών

  • Εφαρμογές γραφείου

  • Marketing & εταιρικά web-site (κατασκευή / αναβάθμιση ιστοσελίδας)

  • Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces) για εμπορικές δραστηριότητες B2C (λιανική) και/ή B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση)

  • Συστήματα βελτιστοποίησης - αυτοματοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διαδικασιών όπως: ERP, CRM, SCM, κλπ.

  • Εξειδικευμένα λογισμικό που αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης

  • Λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 

 1. Υπηρεσίες

  • Φιλοξενία (web hosting, collocation)

  • Σύνδεση στο διαδίκτυο

  • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

  • Παρουσία στα Social media

  • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.

  • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

 

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέου αμεταχείριστου Εξοπλισμού ΤΠΕ. Ενδεικτικά:

  • PC, Laptop, notebook

  • Server Λειτουργικό Σύστημα

  • Δικτύωση (NW)

  (!) Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό: TV, tablets & smartphones - κινητά!

 

 1. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη) με περιοχή εφαρμογής όλη την Ελλάδα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € έως 50.000 € με ποσοστό επιδότησης μέχρι 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιχείρησή σας να εμφανίζει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Αναλαμβάνουμε την ετοιμασία της αίτησης (φάκελος) καθώς επίσης και το σχεδιασμό - υλοποίηση της λύσης (κατασκευή e-Shop ή custom λογισμικό) για την επιχείρησή σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση ενημέρωση ->

 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά έως 17/9/2018 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

 • Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs