Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Application Integration Services

CUSTOM SOFTWARE SOLUTIONS

Διασύνδεση – εκσυγχρονισμός εφαρμογών και αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών

Απρόσκοπτη και ασφαλής διασύνδεση εφαρμογών και δεδομένων

Λύσεις βασισμένες σε ανοιχτά πρότυπα (Open Standards) για την ολοκλήρωση των εφαρμογών σας χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων στα δεδομένα και το υφιστάμενο λογισμικό

 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών
 •  Μείωση σφαλμάτων λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων
 •  Βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών σας
 •  Μείωση του κόστους διαχείρισης
 •  Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου λογισμικού

Contact us

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερώστε μας για την ιδέα και το πλάνο σας

Αρχική ανάλυση προδιαγραφών

Με την βοήθειά σας θα σκιαγραφήσουμε το σύνολο των τεχνικών / λειτουργικών και επιχειρησιακών σας απαιτήσεων

Προσφορά

Με οδηγό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας ετοιμάζουμε προσφορά και χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη εξειδικευμένης λύσης

Enterprise Integration Services

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διασύνδεση eShop, web site, portal

 • Βackoffice applications. ERP, CRM, SCM
 • Marketplaces. Amazon, eBay, Skroutz, Bestprice, Glami
 • Social Platforms. Facebook, twitter, pinterest
 • Payment gateways. Paypal, Skrill, κλπ
 • Credit cards. Visa, MasterCard, κλπ
 • Μεταφορικές. ACS, Speedex, TNT, κλπ

Διασύνδεση eShop, web site, portal

 • Βackoffice applications. ERP, CRM, SCM
 • Marketplaces. Amazon, eBay, Skroutz, Bestprice, Glami
 • Social Platforms. Facebook, twitter, pinterest
 • Payment gateways. Paypal, Skrill, κλπ
 • Credit cards. Visa, MasterCard, κλπ
 • Μεταφορικές. ACS, Speedex, TNT, κλπ

Ολοκλήρωση υπηρεσιών και δεδομένων

 • μεταξύ ετερογενών εφαρμογών
 • ετερογενών βάσεων δεδομένων

Τεχνολογίες Αιχμής

 • Web Services: SOAP, WDSL, UDDI, JSON
 • Αυτοματισμός διαδικασιών & Data Flows με NoSQL, Java, Apache NiFi & Apache Kafka (message broker)
 • MicroServices – Μοντέλο υπηρεσιών REST βασισμένο στα πρότυπα HTTP, URL και JSON/XML
 • Απευθείας πρόσβαση σε δεδομένα με χρήση database calls στις βάσεις δεδομένων των εφαρμογών χρησιμοποιώντας interfaces όπως JDBC και
 • Program calls για πρόσβαση στο διαθέσιμο API των υφιστάμενων εφαρμογών (Java, C, PL/SQL PHP, JavaScript)