Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001

H Synergic Software από τον Σεπτέμβριο του 2012 εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Η Synergic Software με την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων ISOLUTION Consulting O.E. , ανέπτυξε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)
ISO 9001 2015 EQA

Tο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) πιστοποιήθηκε από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E. με το υπ’ αριθμόν ΣΔΠ 4236B/18 πιστοποιητικό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΔΠ

Εξειδικευμένες εφαρμογές
Information portals
Εταιρικά & marketing websites
E-Commerce solutions
Management information systems
Συστήματα λογισμικού

Give us a call on

+30 211 4018227
Contact Us Please leave your message