Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001

H Synergic Software από τον Σεπτέμβριο του 2012 εφαρμόζει
ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO
9001:2015

Η Synergic Software με την υποστήριξη της εταιρείας
συμβούλων ISOLUTION Consulting O.E. , ανέπτυξε
ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Tο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) πιστοποιήθηκε από το
διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E. με το υπ’ αριθμόν
ΣΔΠ 4236B/18 πιστοποιητικό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΔΠ

  • Εξειδικευμένες εφαρμογές
  • E-Commerce solutions
  • Information portals
  • Management information systems
  • Εταιρικά & marketing websites
  • Συστήματα λογισμικού