Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Enterprise solutions

100% Εξειδικευμένες Εφαρμογές Λογισμικού

Για εσάς που οι «έτοιμες» λύσεις δεν ανταποκρίνονται στα καινοτόμα
επιχειρηματικά σας πλάνα.

Enterprise solutions

100% Εξειδικευμένες Εφαρμογές Λογισμικού

Για εσάς που οι «έτοιμες» λύσεις δεν ανταποκρίνονται στα καινοτόμα
επιχειρηματικά σας πλάνα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπηρεσίες και λογισμικό για «ειδικές αποστολές»

Δίνουμε λύσεις στις πιο δύσκολες επιχειρησιακές και τεχνολογικές απαιτήσεις

 •  Ετερογενής τεχνολογικές πλατφόρμες και δεδομένα
 •  Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα
 •  Πολύπλοκες επιχειρησιακές διαδικασίες
 •  Μεταβαλλόμενες ή ασαφείς λειτουργικές προδιαγραφές
 •  Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και συναλλαγών
 •  Υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητα, ασφάλεια και διαθεσιμότητα
 •  Δημιουργία εφαρμογών για mobile, web και desktop

Contact us

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερώστε μας για την ιδέα και το πλάνο σας

Αρχική ανάλυση προδιαγραφών

Με την βοήθειά σας θα σκιαγραφήσουμε το σύνολο των τεχνικών / λειτουργικών και επιχειρησιακών σας απαιτήσεων

Προσφορά

Με οδηγό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας ετοιμάζουμε προσφορά και χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη εξειδικευμένης λύσης

Λύσεις σχεδιασμένες
αποκλειστικά για τις
ανάγκες σας

Υλοποιούμε εφαρμογές πληροφορικής αναλαμβάνοντας κάθε τεχνική και λειτουργική παράμετρο που καθορίζει την απόδοση και την αξιοπιστία τους:

 • Διασύνδεση και ολοκλήρωση εφαρμογών – συστημάτων πληροφορικής
 • Επέκταση και βελτιστοποίηση συστημάτων
 • Δημιουργία νέων εφαρμογών – υπηρεσιών και λειτουργιών σε υφιστάμενα συστήματα
 • Μεταφορά ή ενοποίηση δεδομένων και υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός και κατασκευή νέων εφαρμογών πληροφορικής
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης συστημάτων

URL

DATA MIGRATION

Μεταφορά Δεδομένων

Μεταφέρετε τα πολύτιμα δεδομένα σας γρήγορα και χωρίς λάθη

URL

CUSTOM SOFTWARE

Ανάπτυξη Λογισμικού

Λογισμικό εφαρμογών για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες και τεχνολογίες

URL

INTEGRATION

Διασύνδεση Εφαρμογών

Διασύνδεση – εκσυγχρονισμός εφαρμογών και αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών

Enterprise level
expertise

Μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα integration

 • Management Information Systems (MIS)
 • Project Management (PMIS)
 • Quality Management (ISO9001)
 • Environmental Management (ISO14001, EMAS)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Information & Collaboration Portal