Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ
ΓΝΩΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Κάνουμε τις ιδέες σας πράξη !

Κοντά σας από το 2005 με αντικείμενο την υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού επιχειρησιακών συστημάτων. Σκοπός μας είναι η υποστήριξη της επιχειρησιακής δράσης και ανάπτυξης εταιρειών και οργανισμών μέσα απο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce B2C / B2B)

Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικού Περιεχομένου (Enterprise Content Management Systems) και διαδικτυακές πύλες (web portals) για οργανισμούς του δημοσίου τομέα και εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Διαδικτυακές υπηρεσίες προβολής εταιρικής ταυτότητας και προώθησης υπηρεσιών ή προϊόντων (Integrated on line marketing: SEO, SEM, Social Media Marketing, eMail marketing, Conversion Rate Optimization)

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης (MIS) για ISO 9001, ISO 14001, EMAS (Ευρωπαϊκό πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Έργων (Project and Risk Management Information Systems)

Συστήματα Διαχείρισης Έργων Κοινοτικών Ενισχύσεων και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

work together, win together

Πιστεύουμε πως η ποιότητα των υπηρεσιών, ο σεβασμός των συνεργατών και των πελατών μας , η εντιμότητα, και η υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας αποτελούν αυτονόητες σταθερές αξίες όχι μόνο για την Synergic Software αλλά για κάθε εταιρεία υπηρεσιών.

Προκειμένου να δημιουργήσουμε αρμονικές σχέσεις με τους πελάτες μας και να προσελκύσουμε
αξιόλογους συνεργάτες θα πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς για:

Διαφάνεια

Ανοιχτή και ξεκάθαρη επικοινωνία για όλα τα ζητημάτα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Αμοιβαίο όφελος

Μια συνεργασία θεωρείται επιτυχής μόνο όταν επωφελούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Ευκολία προσέγγισης

Μια συνεργασία θεωρείται επιτυχής μόνο όταν επωφελούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Διαρκή βελτίωση

Μια συνεργασία θεωρείται επιτυχής μόνο όταν επωφελούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Πρακτικές – Μέθοδοι

Οι βασικοί μας στόχοι είναι η συνολική υποστήριξη των πελατών, η υψηλή ποιότητα και
αξιοπιστία των προσφερόμενων λύσεων και η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή στις νέες
τεχνολογικές τάσεις και πρακτικές:

  • Εφαρμόζουμε αποτελεσματικές μεθόδους σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα τα στάδια Παραγωγής Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών
  • Εξασφαλίζουμε τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους
  • Εφαρμόζουμε δοκιμασμένες πρακτικές διαχείρισης έργου βασισμένες στα διεθνή πρότυπα του Project Management Institute (PMI) με στόχο τη συνολική και αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουμε
  • Χρησιμοποιούμε ευρέως διαδεδομένες πρακτικές και μεθόδους (όπως configuration management και requirements management) σε όλες τις φάσεις του κύκλου ανάπτυξης του λογισμικού με εδραιωμένα εργαλεία και τεχνικές (Prototyping, Use Case Requirements Analysis, Object Oriented Analysis & Design, UML) που συνεισφέρουν στην πληρότητα και την ορθότητα του τελικού αποτελέσματος
  • Συνεχώς εξελισσόμαστε, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε νέες τεχνολογικές πλατφόρμες και εργαλεία ανάπτυξης με στόχο τη γενικότερη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών