Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λογισμικό εφαρμογών για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες και τεχνολογίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Innovate! Μετατρέψτε τις ιδέες σας σε αξιόπιστο λογισμικό

 • Bespoke εφαρμογές λογισμικού για το επιχειρηματικό σας μοντέλο
  Σχεδιάστε το λογισμικό γύρω από τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών σας.
 • Εκσυγχρονισμός εφαρμογών
  Δημιουργήστε νέα επιχειρηματική αξία από τις υφιστάμενες εφαρμογές σας, αναβαθμίζοντας τες με σύγχρονες λειτουργίες και δυνατότητες.
 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών
  Αυτοματοποιήστε και βελτιστοποιήστε τις κρίσιμες λειτουργίες σας.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  Δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ευκαιριών.

Contact us

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερώστε μας για την ιδέα και το πλάνο σας

Αρχική ανάλυση προδιαγραφών

Με την βοήθειά σας θα σκιαγραφήσουμε το σύνολο των τεχνικών / λειτουργικών και επιχειρησιακών σας απαιτήσεων

Προσφορά

Με οδηγό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας ετοιμάζουμε προσφορά και χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη εξειδικευμένης λύσης

Use Cases

APPLICATIONS

 •  e-Commerce platforms (B2C, B2B, Multivendor, Multistore)
 •  CRM systems
 •  Content management systems
 •  Information & collaboration portals
 •  Mobile applications
 •  Management Information Systems (MIS)
 •  Application modernisation & integration services
 •  API development services
 •  BI Analytics – Reporting

Leading edge software technologies

Ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες και software development frameworks.

Cross-platform
Web service based platform for Linux, Unix, Windows, Oracle & SQLServer

Web & Mobile
Desktop/PC, Tablet, Mobile apps

Modern user interface
Angular, Typescript, HTML5/CSS3, Bootstrap, Ionic, Cordova

Cloud-ready
Message driven & scalable microservice architecture

Open Source
Apache, NoSQL, MySQL, PostgreSQL, Nginx, Java Play Framework, JPA, NoSQL, Elastic Search, Lucene, PHP, Symphony, Javascript

Βusiness driven development

 • Agile Software Engineering. Ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε έργου
 • Σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και εργαλεία ανάπτυξης – διαχείρισης
 • Απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων
 • Ενεργή συμμετοχή των χρηστών