Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Data Migration Services

ENTERPRISE SOLUTIONS

 1. Στρατηγική
 2. Σχεδιασμός
 3. Υλοποίηση & Επαλήθευση

DATA MIGRATION SERVICES

Μεταφορά των πολύτιμων δεδομένων σας γρήγορα και χωρίς λάθη

 • Μεταφορά και ενοποίηση δεδομένων από ένα ή περισσότερα e-shop σε νέο e-shop
  Prestashop, Woocommerce, OSCommerce, Magento
 •  Μεταφορά περιεχομένου απο ένα ή περισσότερα CMS σε νέο CMS
  WordPress, Drupal, Joomla, Liferay
 •  Ενοποίηση πληροφοριών από αρχεία ή βάσεις δεδομένων σε νέα βάση δεδομένων 
  Oracle, SQLServer, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elastic, Couchbase

Contact us

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερώστε μας για την ιδέα και το πλάνο σας

Αρχική ανάλυση προδιαγραφών

Με την βοήθειά σας θα σκιαγραφήσουμε το σύνολο των τεχνικών / λειτουργικών και επιχειρησιακών σας απαιτήσεων

Προσφορά

Με οδηγό τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας ετοιμάζουμε προσφορά και χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη εξειδικευμένης λύσης

Μεθοδολογία

Απλοποιήστε μαζί μας την διαδικασία μεταφοράς των επιχειρησιακών σας δεδομένων. Με λεπτομερή σχεδιασμό και τα κατάλληλα εργαλεία αναλαμβάνουμε τη γρήγορη μεταφορά των δεδομένων σας διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών σας.

Στρατηγική

 • Προγραμματισμός (planning): Δημιουργούμε λεπτομερές πλάνο δράσης βάσει του αντικειμένου του έργου, του πλάνου σας και των τεχνικών απαιτήσεων
 • Ανάλυση: Μελετάμε και αναλύουμε τις δομές δεδομένων της υφιστάμενης (παλιάς) και της νέας εφαρμογής

Σχεδιασμός

 • Profiling: Ελέγχουμε την ποιότητα των δεδομένων της παλιάς εφαρμογής. Εξετάζουμε τα περιεχόμενα όλων των στηλών/πεδίων και records της υφιστάμενης βάσης για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα
 • Mapping: Δημιουργούμε το mapping plan που περιλαμβάνει τις αντιστοιχίες των δομών δεδομένων μεταξύ της υφιστάμενης και της νέας βάσης, καθώς και οδηγίες για τροποποίηση ή καθαρισμό δεδομένων κατά τη μεταφορά

Υλοποίηση & Επαλήθευση

 • Εξαγωγή: Δημιουργούμε data extractions σε ενδιάμεση βάση δεδομένων
 • Καθαρισμός: Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της ενδιάμεσης βάσης σύμφωνα με τις οδηγίες του mapping plan
 • Φόρτωση: Φορτώνουμε τα στοιχεία από την ενδιάμεση στην νέα βάση δεδομένων και πραγματοποιούμε ελέγχους για τυχόν παραλήψεις και σφάλματα
 • Επαλήθευση: Επαληθεύουμε δειγματοληπτικά την εγκυρότητα των στοιχείων της νέα βάσης πραγματοποιώντας συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων της παλιάς και της νέας εφαρμογής