Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για λύσεις e-Commerce στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) στα πλαίσια της πρόσκλησης “Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

χρηματοδότηση e-shop ΕΣΠΑ ΠΕΠ Ηπείρου 2018

 

Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους.

Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, Τουρισμού, Πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία, Υγεία και Ευεξία.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 3.400.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 6.000 € έως 12.500 € με ποσοστό επιδότησης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού .

Αναλαμβάνουμε την ετοιμασία της αίτησης (φάκελος) καθώς επίσης και το σχεδιασμό - υλοποίηση της λύσης ( κατασκευή e-Shop ) για την επιχείρησή σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί σας για άμεση ενημέρωση ->

  • Μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση ηλεκτρονικά έως 29/6/2018 (ώρα 15:00) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business)».
  • Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΠΕΠ Ηπείρου http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/607-inv58