Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λογισμικό εφαρμογών για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες
και τεχνολογίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Web-based: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari

Smartphones & tablets: Android, Apple iOS και BlackBerry

Desktop: MS Windows & Linux cross-platform client-centric εφαρμογές

Give us a call on

+30 211 4018227
Contact Us Please leave your message
Τεχνολογίες
  • Servers: Linux, Unix, Windows
  • Βάσεις Δεδομένων: Oracle, MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL
  • Search Engines: Apache Lucene, SOLR, Elastic Search
  • Development frameworks: Java Play, Velocity, FreeMarker, PHP, Symfony
  • User Interface: HTML5, CSS3, Javascript, Angular, jQuery, ExtJS, JSF
  • Message / Data format: XML/XSLT, JSON, AVRO
Διαδικασία υλοποίησης
Επιτυγχάνουμε γρήγορα και ποιοτικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας:
  • Ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών Rational Unified Process, προσαρμόσιμη στις ανάγκες του εκάστοτε έργου
  • Σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και εργαλεία ανάπτυξης – διαχείρισης
  • Απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων
  • Ενεργή συμμετοχή των χρηστών
Μεταφορά Δεδομένων
Επόμενο